.

Noshörning
konst
Surahammars kyrka
Kallt
På asfalt, längst buslinjerna springer Jukka Järveläs 
Hemtjänsten med en timmes friskvård
En liten flygresa
Helt plötsligt var han i Krakow, Donald Trump.
Krakow
lindansare i Krakow
Gettot i Krakow