Korsspindel
Parningsritualen är lång och invecklad, för att hannen ska kunna närma sig honan utan att hon misstar honom för ett byte. Det händer att hannen inte överlever parningen, utan blir dödad och uppäten av honan. Anmärkningsvärt är att honans äggantal ökas efter att hon har ätit upp hanen. Parningen sker oftast i augusti – september. Efter att honan lagt sina ägg dör hon. Äggen kläcks nästföljande vår.
 
Efter 43 år fick jag träffa Långe Bosse igen, på en återträff av gamla knuttar som ingick i MC klubben GAMARNA i Landskrona
GAMARNA, på återträff i Landskrona juli 2021.

.

Nu 49 år senare träffades vi igen.

Återträff av MC-klubben GAMARNA, det är 49 år sedan den bildades i Landskrona. Och alla var inte att känna igen.

Vårtbitare