Flyg

Skogsbrand några mil norr om Västerås
Kiruna
 Vindkraftverk utanför Köpenhamn mitt i Öresund.

Lillhäradsmasten utanför Västerås
 Trångt i luftrummet över Europa, flygtrafiken tätnar

 

 

 

Landskrona och ön Ven i Öresund
Storbranden i Västmanland 2014
Undra hur många gatubelysningar det finns i Västerås